Kategorier
semesterbostad

Driva Chambre d’hote i Frankrike

Ett Chambre d’hote motsvarar ett sovrum i sitt boende som hyrs ut till betalande nattgäst. Den juridiska definitionen av en chambre d’hôte är mer exakt ett boende som består av möblerat eller möblerade rum i ägarens hem och som används för att ta emot turister mot betalning, för en eller flera nätter, potentiellt åtföljd av andra tjänster. Detta oavsett om det är din huvudbostad eller sekundärbostad som hyser gästerna.

Bra att veta för att driva Chambre d’hote i Frankrike

Bland extra tjänster knutet till Chambre d’hote ingår att servera frukost, erbjuda sängkläder och handdukar samt städning. Om detta säger lagen att endast om dessa tjänster tillhandahålls på underordnad basis betraktas verksamheten som en chambre d’hôte, men om samtliga tjänster konstant erbjuds är verksamheten att ses som hotell.

Att driva uthyrning av sovrum i sitt hem är inte en helt enkel sysselsättning, rent av långt ifrån en hobbyverksamhet som man annars hade kunnat tro om det. Många som driver Chambre d’hote gör det som komplement till annan sysselsättning, eftersom det finns många skatterelaterade regler knutna till verksamhetstypen.

Som med allt annat i Frankrike är denna verksamhetstyp förknippad med mycket byråkrati.

 • Affärsverksamheten – registreras hos Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), och säkerställ synk med den lokala Chambre de Commerce. Vid nettoinkomst på max 5348 € årligen (2020), liksom om hyresintäkterna utgör mindre än 50 procent av ens totala intäkter och förväntad årsinkomst från uthyrning är under 23000 €, finns ingen skyldighet att registrera företag.
 • Marknadsföring – enligt nya regler från 2023 måste man tydliggöra det exakta priset för tjänsterna i alla publika annonser.
 • Antal rum – max får erbjudas 5 sovrum, med kapacitet för högst 15 personer om man inte vill registrera bolag.
 • Frukost – vanligen ingår detta, precis som med Bed & Breakfast. Men det är inget krav. Bra om man inte serverar frukost är att tillhandahålla kokmöjligheter för det ändamålet.
 • Lunch/Middag – är inget krav för chambre d’hote men får serveras till övernattande gäster, kolla upp gällande tillståndskrav innan verkställande, liksom för försäljning av alkohol till måltiden.
 • Gästregister – det är obligatoriskt att föra register över alla gäster, så kallat fiche de police.
 • Försäkring – komplett och täckande försäkring för verksameheten är ett krav.
 • Deklarering – affärsansvarig är skyldig att göra en formell deklaration om sin verksamhet till den lokala mairie, en process som är skild från företagsregistrering.
 • Turist/nattskatt – deklareringen hos maire används för att säkerställa indrivningen av turistskatten, taxe de séjour, inom den kommun där skatten tas ut.
 • Inkomsten – om du inte tar ut lön har du ingen personlig inkomstskatt att betala.
 • Inkomstskatt – vid uttag av lön ska vinster beskattas i kategorin Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) och baseras på verksamhetens/företagets särskilda skattestatus.
 • Moms – chambre d’hôte med en omsättning under 91900 € är inte skyldig att ta ut moms, VAT.

Företagsformer och inkomstsskatt

De som är registrerade som micro-entrepreneur beviljas 71 % fast avdrag mot inkomster, varefter inkomstskatt räknas ut och betalas, vanligen månads- eller kvartalsvis.

Som micro-entrepreneur är det möjligt att välja en fast inkomstskatt, kallat versement libératoire de l’impôt sur le revenu, där man betalar klumpsumma (VFL) av inkomstskatten löpande under året.

Årligen behöver man själv göra en årlig inkomstdeklaration och där få med alla uppgifter från Chambre d’hote.

De som registreras för sociala avgifter i enlighet med régime réel beskattas för sin nettovinst efter avdrag för stödberättigande kostnader. Att anta vinst- och förlustredovisning brukar innebär involvering av en revisor.

Sociala avgifter – vid inkomst över 5 348€

Med företagsformen micro-BIC (standardkostnadsersättning) blir man socialavgiftsskyldig efter avdrag för 71 % avdrag. Som exempel, med bruttoinkomst på 18 500 € under året, blir skattepliktig nettoinkomst 5 365 € (18 500 € x 29 %), vilket skulle innebära att du måste registrera affärsverksamheten.

Som regim réel (vinst- och förlustredovisning) med en nettoinkomst från verksamheten på från 5 348 € (2020) krävs företagsregistrering. Omkring 40% av nettoinkomsten ska sedan betalas i sociala avgifter (förutsatt att Skatteverket anger skattestatus regim réel). Aktuellt lägsta belopp att betala var 2022 1 145 €.