Kategorier
fastighetsköp

Köpa fastighet i Provence

Fastighetsinformation Det saknas ofta planritning, men alla bostäder ska ha en utförd besiktning (diagnostic) som köpare ska få ta del av innan avtal signeras. I denna finns vanligen en enklare planritning i grova drag samt en lista av alla rum med deras respektive kvadratmeter specificerat. Ha en lasermätare och anteckningsmöjligheter med på visningen för att […]